Đã Đóng

sketchup and autocad linpro ansys ( these r the main soft to use)

Job Description:

more info will b shared in chat

Kĩ năng: AutoCAD, 3D Modelling, Autodesk Revit, CAD/CAM, Kiến trúc xây dựng

Về khách hàng:
( 106 nhận xét ) chandigarh, India

ID dự án: #35369314