Solidworks or CAD required to create a custom LED condenser.

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 6 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

I have the STEP files available----------but I am needing a Solidworks or CAD engineer to help me customize a "condenser or refractor" that bends across 180 degrees in a rectangular pattern.

AutoCAD CAD/CAM Kĩ thuật cơ khí Thiết kế sản phẩm Solidworks

ID dự án: #36265247

Về dự án

22 đề xuất Dự án từ xa 6 tháng trước đang mở