Đã hoàn thành

I would like to hire a Solidworks Designer

Được trao cho:

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $87 cho công việc này

$222 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
4.0
$25 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.4