Проектирование конвейерных линий.

Đã Đóng Đã đăng vào 6 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Требуется проектировщик нестандартизированного конвейерного оборудования.

Дополнительные задачи:

- Комплектация проектов.

-Ведение графика и прогнозирование поставок комплектующих на объект.

Autodesk Inventor AutoCAD AutoCAD Architecture NanoCAD COMPASS

ID dự án: #36706242

Về dự án

Dự án từ xa 4 tháng trước đang mở