Đã hoàn thành

Do some 3D Modelling

Dự án này đã kết thúc thành công bởi archtea với giá $55 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I need a person that is really good at revit to draw a very simple model for me..

it is a 3 story building with a piloti ground floor. I will provide all of the construction documents of the project.. all of the cad drawings that ill provide are very detailed and clear..

the model should include the exterior walls, partitions, windows, openings, curtain walls and stairs.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online