Đã Đóng

Làm auto game Maplestory

Chào mọi người,

Mình muốn tìm người có thể giúp mình làm auto game maplestory với những thao tác đơn giản, lặp đi lặp lại, và thỉnh thoảng cần phải vượt xác thực trong khoảng 2p.

Mình đính kèm ví dụ về file xác thực

Kĩ năng: AutoHotkey, .NET, Kiến trúc phần mềm, Kĩ thuật

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #23849419