Đã Đóng

Mình cần 1 tools quản lý profiles firefox

mình đã cài sẵn imacros với file chạy imacros trong từng profiles rồi,chỉ cần bạn viết 1 tools get có những profile ff nào trong máy, mình chọn profiles nào cần chạy,chọn file nào để imacros chạy, cài đặt thời gian delay chuyển giữa các profile xong/

Kĩ năng: AutoHotkey, Lập trình C

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Dieu Tri, Vietnam

ID dự án: #27117259

1 freelancer đang chào giá trung bình $400 cho công việc này

RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe :) Tôi là chuyên gia trong công việc này và tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 24 x7 và tôi có 5 sao (⭐⭐⭐⭐⭐) trên Freelancer.com Sau khi đọc và hiểu rõ về dự án của bạn, tôi ở đây để giúp bạn về dự Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(11 Nhận xét)
4.6