Automate cho Outlook lưu file sharepoint và excel online

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Một email mới từ KH gửi vào Email chung công ty, rồi căn cứ vào email KH gửi hoặc Tiêu đề email hoặc tệp bên trong email để phân loại

- Lưu toàn bộ file vào Sharepoint

- Lưu data email thành 1 sheet và cập nhật liên tục khi có email mới

- Tạo folder tự động trên SharePoint theo quy tắc nhất định, hoặc folder được chỉ định

Automation Microsoft Sharepoint Lưu đồ

ID dự án: #31542152

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$150 cho công việc này

bdrudra

Hello, I hope you're doing really well. We are reviewing your requirements and we can do this work. We are a team of highly skilled individuals having 8+ years of experience in the IT Industry. We have worked with Mi Thêm

$200 USD trong 5 ngày
(49 Nhận xét)
6.6
hieuhoang117

Hello, I'm Hoang I have 3-years of experience working with Office 365 services: SharePoint, Teams, Exchange, Form, Flow automate... I already completed some flows that combine SharePoint with Excel file/Form/Outlook/P Thêm

$170 USD trong 5 ngày
(11 Nhận xét)
4.5
chirag9700

Hello, How are you? I have read your project description carefully and I have rich experience in this type of work. Let me tell you about my expertise. I am Microsoft Expert. I have more than 7 years of experience in Thêm

$140 USD trong 2 ngày
(9 Nhận xét)
4.5