Configuration for avaya ip 500 v2

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Our client is having one out line and we need to configure it. above is model for avaya

Avaya AJAX

ID dự án: #35282283

Về dự án

Dự án từ xa 1 năm trước đang mở