Đã Đóng

Configuration for avaya ip 500 v2

Job Description:

Our client is having one out line and we need to configure it. above is model for avaya

Kĩ năng: Avaya, AJAX

Về khách hàng:
( 5 nhận xét ) Jeddah, Saudi Arabia

ID dự án: #35282283