Đã Đóng

UNIMRCP connector help

Need help to connect ASR with Avaya Aura via UniMRCP plugin

Kĩ năng: Avaya, SIP, VoIP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Bengaluru, India

ID dự án: #33791994

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹37500 cho công việc này

gradeheroclub

Hello, First receive warm greetings, and hoping you are good, i welcome you to the home of Amazing services and quality. I have carefully gone through your project titled ((UNIMRCP connector help)) I'M AN EXPERT IN NA Thêm

₹37500 INR trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0