Đang Thực Hiện

Axigen Mail Server Setup

Please give me your emails address and I will send you my server login details etc. Skype preferred.

Kỹ năng: Windows Server

Xem thêm: my mail, mail server, skype server setup, axigen, server login, send mail address, skype server address, mail login, send emails server, login server, setup mail server, setup linux mail server, skype server, setup cgi mail server, setup windows mail server, setup freebsd mail server

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Truganina, Australia

Mã Dự Án: #1612251

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

virtualIT4u

Hired by the Employer

$80 AUD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6