Đã Đóng

Azure Developer -- 5

2 freelancer chào giá trung bình₹31000 cho công việc này

yogeshs0299

Hi I am software developer with 8 years experience and I read about your project and I am interested in your project. I am expert in C#, ASP, Asp.net , .net , Microsoft SQL server. So working on your project that Will Thêm

₹37000 INR trong 30 ngày
(6 Nhận xét)
3.8
(0 Nhận xét)
0.0