Đã Đóng

Devsecops, AZURE

2 freelancer chào giá trung bình₹27500 cho công việc này

(1 Nhận xét)
2.0
antonysankar

 A technocrat with over 22+ years of experience in IT Infrastructure Architect, Design, Develop, Implement, Document, Create with technical expertise in the Cloud Computing Azure, AWS, GCP, LINUX/UNIX, Shell Script, D Thêm

₹25000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0