Đã Đóng

Power BI and Azure Infrastructure

Hi I need someone who can help me to setup power bi and azure infrastructure. this is based on 200 employees simultenously using this service.

We will only consider persons to bid who have experience setting up azure database and front end pbi embedded services

Kĩ năng: Azure, Quản trị mạng, Quản trị hệ thống, Điện toán đám mây, Windows Server, Phát triển cơ sở dữ liệu, Lập trình cơ sở dữ liệu, Phần mềm cài sẵn, Microsoft Azure, Power BI

Về khách hàng:
( 38 nhận xét ) Milton Keynes, United Kingdom

ID dự án: #33579969

32 freelancer chào giá trung bình$6828 cho công việc này

kashifnadeem86

Hello, I am an experienced azure cloud architect and administrator. I'm experienced with VMs, virtual networking, azure virtual desktops (AVD), azure security, azure backup, Azure app service, devops CI/CD, azure mi Thêm

$10000 USD trong 30 ngày
(69 Nhận xét)
7.2
(37 Nhận xét)
7.0
(13 Nhận xét)
6.8
(68 Nhận xét)
6.6
(107 Nhận xét)
6.3
(20 Nhận xét)
6.9
(47 Nhận xét)
6.5
(15 Nhận xét)
5.9
(22 Nhận xét)
6.0
(31 Nhận xét)
5.5
(6 Nhận xét)
5.4
(8 Nhận xét)
5.7
(2 Nhận xét)
5.3
(53 Nhận xét)
5.6
(6 Nhận xét)
4.7
(4 Nhận xét)
4.5
rexzetsolutions

Hi, i can setup Power BI and Azure Infrastructure, message me i am ready to start work from now.

$5000 USD trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
4.2
(6 Nhận xét)
4.3
(3 Nhận xét)
4.3
(2 Nhận xét)
4.2