Ghép chữ vào video

Đã Đóng Đã đăng vào 12 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi đang cần xây dựng 1 chức năng backend với:

- Đầu vào: video quay 1 vật thể và mảng thời gian kèm vị trí để chèn text vào video

- Đầu ra: mong muốn thu được video đã chèn text vào 4 vị trí xung quanh vật thể theo thời gian

Backend Development PHP Node.js .NET

ID dự án: #35415620

Về dự án

11 đề xuất Dự án từ xa 10 tháng trước đang mở

11 freelancer chào giá trung bình€975 cho công việc này

hnutweblera

As you can see my review, I always give you good result and keep timeline. I will keep this review for you. I hope discuss about your project details and Finally I wish your business well done. Thank you for attent Thêm

€1500 EUR trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
5.6
ignjatovic245

Hello. I am very interested in your project. I have already checked your project description carefully. I would like to work with you for long term, I believe my experience and passion will allow me to be a great asset Thêm

€1000 EUR trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
5.5
nathanaelfisher

⭐⭐⭐⭐⭐YOU'RE LOOKING FOR ME!!!⭐⭐⭐⭐⭐ Hi, there I have rich experience in backend development. I am well-versed in JS/TS and I am proficient in working with Node.js. Actually, I already developed many backends using it I Thêm

€1125 EUR trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
5.0
KhalatyanArtur

Dear client, I can develop text insertion into video module with high quality. With 7 years experience of Node.js and ASP.NET development, I am confident in delivering professional result. I would like to discuss furth Thêm

€1125 EUR trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
5.3
mtaproject

Chào bạn, mình có đọc yêu cầu của bạn rồi. Mình có thể hoàn thành nó, mình có nhiều kinh nghiệm trong xử lý hình ảnh và video. Mình ở Hà Nội. Mong muốn được làm việc cùng bạn. Trân trọng

€1000 EUR trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
3.1
Pradhumen2000

Hello, I read your project details very carefully. I have 3 years plus experience and done similar projects before. As a man of trust, I can develop your project with full perfection. Let me go Thêm

€1125 EUR trong 7 ngày
(11 Nhận xét)
2.4
Nemanjadvp

✔️✔️✔️✔️✔️YOU'RE LOOKING FOR ME!!!⭐⭐⭐⭐⭐ I read your description carefully and the attached file. I am a senior Full Stack Engineer with 6+ years experience, and I can add text to videos. I can start immeadiately and wo Thêm

€750 EUR trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
4.6
canhemperor

Hi hãy giao việc này cho tôi, tôi sẽ xử lý cho bạn. Thanks bạn nhiều! Tôi đang ở Hà Nội, bạn có ở Hà Nội không?

€800 EUR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
qhnam67

Xin chào, Tôi đã đọc mô tả của bạn, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm lập trình và hơn 3 năm làm việc với .net, tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho bạn sự hài lòng hoàn toàn. Tôi sẽ làm cho nó trong thời gian ít nhất và Thêm

€800 EUR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0