Đang Thực Hiện

Backoffice transaction error

Getting errors in the backoffice when creating a transaction.

Remote procedure call failed (0x800706be)

Kỹ năng: HTML, jQuery / Prototype, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: remote procedure call, remote procedure, call transaction, error 80040213 transport failed

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) San Jose, Costa Rica

Mã Dự Án: #4546479

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

MaxSD

Hired by the Employer

$15 USD / giờ
(34 Đánh Giá)
6.0