Đã Hủy

Replicate layer pop up

URGENT. See [url removed, login to view] and click on vertical tab on the right (AYUDA). We need something very similar, text and images will be provided. Max Budget $40.

Kỹ năng: AJAX, Thiết kế Banner, HTML

Xem thêm: replicate, empresas, ajax layer, pop tab, layer ajax, tab banner design, ajax tab, banner tab design, design vertical banner, banner pop, banner design ajax, pop banner, click pop, need banner design urgent, pop banner design, ajax images banner, mouseover pop layer javascript, pop layer external html, ajax banner images, layer pop, banner vertical, image pop layer, pop layer creator, layer, pop layer

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Goiania, Brazil

Mã Dự Án: #1062908

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

webphp

i will do it right now. pm for me to discuss.

$30 USD trong 0 ngày
(80 Đánh Giá)
6.0
easycoders

Ready to start just right now.

$30 USD trong 2 ngày
(32 Đánh Giá)
5.7
masterweb83

I am ready for your requirements. A good day

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0