Banner đưa đến link nội dung: [login to view URL] key nội dung của đích nội dung và key nội dung banner ” hỗ trợ mở tài khoản weltrade để giao dịch đầu tư tài chính ” - 15/06/2018 00:47 EDT

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Hãy thiết kế thử 1 banner cho 1 trong các kích cỡ sau. tĩnh hoặc động

1- 1600x900

2- 728 90

3- 160 600

4- 300 600

5- 120 600

6- 336 280

7- 300 250

8- 250 250

9- 200 200

10- 468 60

11- 320 100

12- 320 50

Banner đưa đến link nội dung: [login to view URL]

key nội dung của đích nội dung và key nội dung banner " hỗ trợ mở tài khoản weltrade để giao dịch đầu tư tài chính "

Các yếu tố cần thiết đưa vào banner

1 Thương hiệu Weltrade bao gồm logo và tên gọi WELTRADE

2 Thương hiệu phụ trợ Support Forex Pro Center ( trang [login to view URL] )

3 Hỗ trợ Mở tài khoản nhanh - support#1

4 Nộp trong 1s

4 Rút 30 phút

5 " Spread tốt nhất " - giải nghĩa: giá dịch vụ tốt nhất

6 Các yêu tố khác theo ý tưởng của designer

Ví dụ cho các nguồn và ví dụ về banner:

[login to view URL]

link này có cập nhật t

Thiết kế Banner

ID dự án: #17173389

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình $20/giờ cho công việc này

giritech

Hello, I have read though your job description and understand that you really need a banner GRAPHIC quality design . I can come up with the design that soothe your preference in no time. I am expert in wha Thêm

$22 USD / giờ
(150 Nhận xét)
6.3
SaturnCube

Hello, I got that you want Banner design with this all sizes so please message me so we can discuss and i can start work on this. Thanks, kundan

$22 USD / giờ
(12 Nhận xét)
4.0
graphicexpert9

Hi, I have read your project post regarding (Banner design) and I’m pretty confident that I will be able to get your work done within the given time your requirements conclude. Assured QUALITY design no INITIA Thêm

$15 USD / giờ
(4 Nhận xét)
3.2