Đã Hủy

Barclays Reader software

I have an EA which trade by getting live feed from Global trade station by using a Saxo reading software. I would like the reader to feed price feed from the Barclays platform to the EA.

I noticed you have performed a similar job this is why I choose you.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++

Xem thêm: trade software, reader software, global trade station reader, price feed, reading software, saxo trade station, saxo global trade station, barclays platform, saxo reader software, global trade station software, global trade station saxo, trade station global, global trade station, saxo reader, feed reader, trade station, saxo, sms platform price, feed price, station software, barcode software reader smartphone, azure platform price, captcha software reader, trade platform, feed software

Về Bên Thuê:
( 136 nhận xét ) Lefkosa, Hungary

Mã Dự Án: #1690217

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

waterwood

Hired by the Employer

$500 USD trong 7 ngày
(50 Đánh Giá)
6.7