Đang Thực Hiện

Batch C photo retouch (142pcs)

Batch C photo retouch (142pcs)

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: retouch, batch, retouch photo batch, photo batch, batch photo, batch retouch, photo batch retouch, batch photo retouch, iadjewellery, retouch photo outsource, photo video batch converter, computer retouch photo teeth, retouch photo glam photoshop

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Hong Kong, Hong Kong

Mã Dự Án: #1690510

Đã trao cho:

vikramadhikari

Hired by the Employer

$2201 HKD trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
5.6