Đã Đóng

Best priced Electronic components

worldwide distribution of electronic components with emphasis on obsolete and hard to find devices

Kĩ năng: Kĩ thuật điện, Điện tử, Kĩ thuật, Matlab and Mathematica, Kĩ thuật cơ khí

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

ID dự án: #16877804