Đã đóng

Required Data Analyst

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

-Transform the development activities by creating tools that minimize manual inputs

Simplification in a Big Data Environment.

-Act as a funnel for ideas and collaborate with our data developers to create new global solutions.

-Reduce efforts and increase quality by automating tasks and processes.

-Bring a transparent control of the activities by developing dashboards and other BI solutions.

-Promote advanced ways of working by using new tools and technologies.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online