Đã hoàn thành

Writer for coffee table biography

I need a writer for a coffee table memoir of my firm's founder. He is 85 and lives in Mumbai. The assignment will include interviewing him to draw out the stories and editing the recollections other have shared.

Kĩ năng: Biography Writing, Interviewing, Viết học thuật, Article Writing, Soạn thảo nội dung, Viết quảng cáo, Local Job, Research Writing, Writing

Địa điểm: Mumbai, India

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pune, India

ID dự án: #32717062

Được trao cho:

(339 Đánh Giá)
7.5

3 freelancer chào giá trung bình₹82500 cho công việc này

(70 Nhận xét)
6.5
(3 Nhận xét)
2.1