Đang Thực Hiện

Blackberry web application

Develope Blackberry appication to send and receive BBM from internet

Kỹ năng: Blackberry

Xem thêm: develope web, blackberry web application, application develope, bbm, internet application, send bbm, bbm blackberry, bbm application, application internet, blackberry bbm, appication, application blackberry, application server blackberry, receive send xml php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) faisalabad, Pakistan

Mã Dự Án: #1060436

Đã trao cho:

wangg777

let's start it quickly=)

$2000 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0