Đã Đóng

Thiết kế quần áo bằng 3D (Blender hoặc Maya)

Mình đưa hình ảnh quần áo , làm thiết kế bằng 3D xong gửi lại cho mình.

Kĩ năng: Blender, Maya, Unity 3D, Photoshop, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #31693174

6 freelancer chào giá trung bình$26 cho công việc này

graphicsexpert07

Hi there? I have read your details posted in " " This project I will complete within 1-2 days max! I ensure you that you will be 100% satisfied with the t-shirt design. I have 9 years of experience in the Graphics Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(96 Nhận xét)
5.7
(24 Nhận xét)
5.0
adeelweb1122

Ngày tốt, Tôi đã đọc bài đăng của bạn và hiểu yêu cầu của bạn về Dự án thiết kế quần áo 3D. Tôi có thể thiết kế một thiết kế 3D đẹp mắt cho bạn một cách thực sự hiệu quả, cung cấp cho bạn tác phẩm chất lượng cao chỉ tr Thêm

$25 USD trong 2 ngày
(27 Nhận xét)
4.6
Sanyakorol

Hello, How are you? I am happy to put my bid on your project. I have read your requirements description carefully and I am confident in your project. I am expert web and game developer. I am sure you will be satisf Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
4.0
duonghuuthoaivtv

Xin chào! Tôi tên là Dương Hữu Thoại. Tôi đã đọc chi tiết về dự án của bạn và tôi có thể hoàn thành nó. Chúng ta có thể nói thêm về dự án này không? Tôi có hơn 4 năm kinh nghiệm trong việc modeling 2D 3D, VFX, tạo int Thêm

$25 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
TRANTHANHP1971

create logos for professional products such as clothes, images on bottles, boxes, panels, 3D Braille, professional image editing.

$25 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0