hoàn thành mô hình 3d của trang phục từ hình ảnh tham khảo

Đã hoàn thành Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

mình cần 1 bạn có thể hoàn thành được mô hình 3d của trang phục, từ 1 hình ảnh tham khảo với độ chính xác ~ 90% so với ảnh tham khảo

[login to view URL]

Blender 3D Modelling Maya Unity 3D Photoshop

ID dự án: #32463553

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

Được trao cho:

azraazeen9

Hello, i am ready exited to work you as i read your job description I am also an expert in making 2d,3d modelling and animating characters 2dautocad drawing ,elevation, solid work, Revit ,FBX ,Unity, Render also interi Thêm

$75 USD trong 2 ngày
(41 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer chào giá trung bình$55 cho công việc này

artqueen47

Hi, I want to start it now so please come to chat and start it soon Hope you will be doing well!! It's not a big for me to do ________ ___hoàn thành mô hình 3d của trang phục từ hình ảnh tham khảo_____________________ Thêm

$34 USD trong 1 ngày
(145 Nhận xét)
5.5