Đã Đóng

Viết Farm Pool cho Crypto -- 2

Job Description:

Cần viết chức năng của Farm Pool

Hình thức và chức năng giống trang mẫu này [login to view URL]

(không bao gồm contract)

Kĩ năng: Blockchain, Cryptocurrency, HTML5, JavaScript

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #35156493