Đã hoàn thành

Viết tính năng Farm Pool cho website

Job Description:

Cần viết chức năng của Farm Pool

Hình thức và chức năng giống trang mẫu này [login to view URL]

(không bao gồm contract)

Kĩ năng: Blockchain, Cryptocurrency, HTML5, JavaScript

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #35156532

Được trao cho:

hongquanvn1998

Hello. I'm Vietnamese too I have many experience with blockchain. EX: [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL] ,… And many other private project. let me help you I specialize in providin Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer chào giá trung bình$140 cho công việc này

freelancerpoint

Hi there. I am a Senior Software Engineer with more than 5+ years of experience in Website Design, PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, Blockchain, Cryptocurrency. I am reliable and extremely respondent I make sure and ensur Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
4.0
braunerika75

Hi, there. How are you? Hope you are safe from covid. I am a full-stack blockchain developer with about 8 years of web development experience. So far, I have developed many projects and have received favorable reviews Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(17 Nhận xét)
4.6