Mình cần thuê DEV Crypto có kinh nghiệm về Dapp Stake hoặc web Stake. am hiểu host/sever.

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Mình cần thuê DEV Crypto có kinh nghiệm về Dapp Stake hoặc web Stake. am hiểu host/sever.

Lưu ý: Mình chỉ làm việc với DEV Việt Nam, ưu tiên TPHCM. Hợp tác có thể lâu dài và nhiều dự án, nếu hợp ý nhau. Tks

Blockchain Cryptocurrency Thiết kế trang web

ID dự án: #34269022

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở