Đã hoàn thành

Need a blog and website content writer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi desiredproject7 với giá $40 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I am looking for a content writer. He needs to be a native English from USA. I have close to 50 to 100 pages of writing.

Please send your samples. Also how much you charge for 20 pages of 200 words. We can pay based on that.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online