Đang Thực Hiện

project #3 for Vandu2004

Another order of 6 posts for Vandu2004 related to telecommunications, contact centres, etc. Ongoing project with provider.

Kỹ năng: Article Writing, Blog

Xem thêm: ndalleva, articles ongoing project, project different ongoing work, project mobile service provider, contact amazon order

Về Bên Thuê:
( 262 nhận xét ) King of Prussia, United States

Mã Dự Án: #1622541

Đã trao cho:

vandu2004

Hi, Placing the bid as discussed.

$240 USD trong 6 ngày
(12 Đánh Giá)
4.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $135 cho công việc này

boh6xaiTh

Please check the PMB

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0