Đã hoàn thành

Blogger Header Basic CSS

Basically I need my blog header ([url removed, login to view]) to reflect my storefront header ([url removed, login to view]). Your job is to use css to insure ([url removed, login to view]) header is identical to ([url removed, login to view]) header.

Compatibility in all major browsers.

This is simple project and under $30.00, no coding just css!

Kĩ năng: Blog, Thiết kế Blog, CSS

Xem nhiều hơn: basic css blogger header, my blogger, job blogger, http blogger com, blogger com, header css, css simple project, header blog, simple blogger project, compatibility browsers css, simple css project, css browsers, storefront css, project blogger, coding simple header, simple project css, hire develops script register large scale blogsarround freebloghosts wordpress com blogger com blog com etc , css storefront, css putting blog website, css photography blog, css code businesscatalyst com, css basic, compatibility css, blog css, basic job

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) concord, United States

ID dự án: #1074221

Được trao cho:

ciupacazette

hi please check your pmb

$30 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $64 cho công việc này

mattjensen

Hello, my name is Matt Jensen and I'm from Minnesota, USA. Please check you PM.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
Elord

Ready to Work! Please check [login to view URL]

$30 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.0
emicha

Hi, please check your PMB. Thanks!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rtrajasekartiger

v r the leading web designer's past 6 [login to view URL] morethan 295 website'[login to view URL] v r doing reseller hosting services,web designing,domain name sale's,and more.. [login to view URL] [login to view URL] Thêm

$200 USD trong 24 ngày
(0 Nhận xét)
0.0