Đang Thực Hiện

Article writer 1.25$ per article, lots of articles

I am looking for rewriters. Articles must read like they are written by native English speakers and in text file format (.txt).

- 10 articles per day

- 60 articles per week

- $1.25 per article

- Article length 500 words

- I will pay you via Paypal in 24h on weekly basis

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Blog, Biên tập, Mô tả sản phẩm, Research Writing

Xem nhiều hơn: per article, looking for text writer, article editing, article article, lots articles, per article paypal, article week 500 words, article writer native english, english lots articles, per article basis, lots words article, weekly editing, looking article rewriters, weekly basis article, editing articles english, native english writer per article, articles per article, text rewriters, 250 per day, article writer 250 words, weekly pay articles, text 250 500 words, editing article, format writer, article native speakers

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) New, India

ID dự án: #1026464

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

writingcompany87

Please see your PMB.

$30 USD trong 7 ngày
(209 Nhận xét)
7.1