Đang Thực Hiện

Article writer 1.25$ per article, lots of articles

I am looking for rewriters. Articles must read like they are written by native English speakers and in text file format (.txt).

- 10 articles per day

- 60 articles per week

- $[url removed, login to view] per article

- Article length 500 words

- I will pay you via Paypal in 24h on weekly basis

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Blog, Biên tập, Mô tả sản phẩm, Research Writing

Xem thêm: per article, article editing, lots articles, per article paypal, article week 500 words, article writer native english, english lots articles, per article basis, lots words article, weekly editing, looking article rewriters, weekly basis article, editing articles english, articles per article, text rewriters, 250 per day, article writer 250 words, weekly pay articles, text 250 500 words, editing article, format writer, article native speakers, looking text writer, native english article rewriters, articles per week

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) New, India

Mã Dự Án: #1026464

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

writingcompany87

Please see your PMB.

$30 USD trong 7 ngày
(209 Đánh Giá)
7.1