Đã Đóng

escort agency

Hi,

I'm looking for someone to create a weekly blog/news post on my escort blog/news. The post will need to be relevant to the escort industry news and professionl.

Articles should be interesting stories, new products, escort industry news. Posts should be around 300-400 words, shorter posts will be accepted interesting!

I'll pay on a monthly rolling basis so please submit your bid based on this.

Please provide any blog/article writing examples if you can.

Thanks

Dori

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Ghostwriting

Xem thêm: post stories, pay someone create blog, interesting articles products, looking agency products, 300 words industry, 300 articles industry, interesting blog posts, interesting stories, agency articles, interesting articles blog post, interesting articles post blog, basis stories, stories 300 words, monthly salary basis, writing news stories, writing article pay usd, words stories examples, project basis pay needed, news articles examples

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1634999

1 freelancer đang chào giá trung bình £15 cho công việc này

deepakjo

I am a Blogger

£15 GBP / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0