Đã hoàn thành

Creative Writing Project

Được trao cho:

jodynoel613

Hi Monterey! Thank you, Jody

$60 USD trong 4 ngày
(31 Đánh Giá)
5.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $47 cho công việc này

softxpress

Hi, Kindly check PMB for details. Thanks

$50 USD trong 5 ngày
(77 Nhận xét)
6.0
gvarel20

I currently write and produce content for blogs professionally. I can do the work in the amount of time you have asked. I would enjoy writing content for you! Cheers!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0