Đã Đóng

Project for naveed349

Please don't bid on this project; this project is for naveed349. It is an urgent project and I need quick result as discussed.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Ghostwriting, Viết kĩ thuật

Xem thêm: technical writing project, need photoshop quick project, writing project blog, project naveed, need someone quick update flash website, need someone quick install ioncube, need money quick, need resume quick, naveed project pakistan mysql, need mony quick, need job quick

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Keighley, Pakistan

Mã Dự Án: #1612335

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

hffkacbook

Please check the PMB

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0