Đã Đóng

Project for naveed349

Please don't bid on this project; this project is for naveed349. It is an urgent project and I need quick result as discussed.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Ghostwriting, Viết kĩ thuật

Xem thêm: technical writing project, need photoshop quick project, writing project blog, project naveed, need money quick, need resume quick, need mony quick, need job quick

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Keighley, Pakistan

Mã Dự Án: #1612335

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

hffkacbook

Please check the PMB

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0