Đã hoàn thành

project #5 for vandu2004

Đã trao cho:

vandu2004

Hi, placing the bid as discussed.

$250 USD trong 5 ngày
(36 Đánh Giá)
5.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

copyedit

Please accept my bid for $50 for high quality, crisply written blog posts. I have attached some samples for your inspection.

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
1.4