Đã Đóng

Đăng bài lên blog

tôi muốn thiết kế một chương trình giúp cho người khiếm thị có thể đi lại bằng các cảm biến rung và camera tích hợp trên điện thoạ[url removed, login to view] có chức năng quan sát đường đi sau đó cảm biến sẽ rung về hướng đi tốt nhất cho người khiếm thị.

Kĩ năng: Blog

Xem nhiều hơn: nh , blog romana sau engleza, ti n l, quan, blog aggregator, install blog price, integrate blog sites, blog automatic, integrate blog existing website, post video blog wordpress plugin auto, set wordpress blog money

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #5471259