Đã Đóng

wants to change rates of 7 to 8 items on rate board

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹29629 cho công việc này

₹31111 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nandu878787

please share details

₹30000 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
brajeshc793

Product development and service Relevant Skills and Experience 5 year of experience Proposed Milestones ₹27777 INR - complete

₹27777 INR trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0