Đã đóng

Edit Something

Dự án này đã được trao cho writomozo với giá $300 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

I would like to find a WRITER. Someone who can help me finalize my second book which deals with topics related to Special Needs individuals from the perspective of a Parent and a philanthropist.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online