Đã Đóng

author for Book writing

I am looking for a very smart author who can write a book with me on my experience on business growth

Kĩ năng: Viết sách, Viết quảng cáo, eBooks, Viết bài kinh tế, Ghostwriting

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #32704333

8 freelancer chào giá trung bình₹343750 cho công việc này

(240 Nhận xét)
7.7
(309 Nhận xét)
7.5
(88 Nhận xét)
6.8
(9 Nhận xét)
4.8
(7 Nhận xét)
3.4
(4 Nhận xét)
2.6
(1 Nhận xét)
0.7
(1 Nhận xét)
0.3