Đã đóng

I would like to hire an eBook Writer

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $437 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Our company supplies parts for trucks and buses. After a few technical ebooks that position us as an expert in the field.

First topic will be Preventative Maintenance for fleets in 2017.

Can provide a dot point brief of each chapter, company style guide, along with previously developed marketing material; 25 year anniversary booklet. Looking for approx 10-15 pages per ebook.

Copywriter with experience in the automotive industry would be a big plus.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online