Đã Đóng

Job người Việt Nam - Lập kế hoạch marketing cho game bài!

Bên mình cần thuê dịch vụ lên kế hoạch cụ thể marketing cho game bài, bao gồm cách thức quảng bá, quá trình, và các vấn đề chi tiết. Bạn nào phù hợp inbox!

Kĩ năng: Brand Marketing, Digital Marketing, Marketing Strategy

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Pasay, Philippines

ID dự án: #29041532