Đang Thực Hiện

Branded materials

I'd now like to progress to putting the logo into designs for a business card and letterhead.

Kỹ năng: Danh thiếp, Nhận diện thương hiệu

Xem thêm: letterhead business card designs, materials, branded, business card letterhead logo, business letterhead designs, branded logo, letterhead designs

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #4543790

Đã trao cho:

gokceoglu

Hired by the Employer

$50 AUD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0