Đã Đóng

Branding consultant

I have drafted from Quality Template brand doc, from a business perspective and now seek to hand it over brand

Pro ...

Kĩ năng: Tạo thương hiệu, Nhận diện thương hiệu, Thiết kế đồ họa

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #33726339