Đã Đóng

I need a branding expert to build a complete brand from the sctratch

Job Description:

It's a hotel villa management company. We need to build the brand philosophy, pillars and theme

Kĩ năng: Tạo thương hiệu, Viết quảng cáo, Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Riyadh, Saudi Arabia

ID dự án: #35857294