making a digital and printable brochure of lighting fixtures

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

making a brochure, small catalogue (+/- 2 pages) of lighting fixtures, i have the pictures, names and description

Thiết kế sách quảng cáo Nhận diện thương hiệu Bao bì & Đóng gói Thiết kế đồ họa Photoshop

ID dự án: #37234174

Về dự án

94 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở