Đã Đóng

Thiết kế profile cty thời trang

12 freelancer chào giá trung bình$854 cho công việc này

(335 Nhận xét)
7.6
(134 Nhận xét)
6.6
(53 Nhận xét)
5.6
sparkingdesigns

Hi, This is Kirti(Graphic Designer) I can help you with your Design the fashion company profile project. I'm an expert Designer with over 8 years experience dealing with Graphic Designs. Link to previous work : https: Thêm

$755 USD trong 1 ngày
(43 Nhận xét)
5.3
CreativeDesign50

Hello, Thanks for Reviewing my Bid. I have understood your " Design the fashion company profile project " by using sample designs. & I can fulfill your requirements. I have years of Graphic Design and Marketing exp Thêm

$750 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
4.3
Kreaytivelions

Hi! I have reviewed your complete description that you need profile 12-16 fashion garment company pages. Please visit my portfolio here. [login to view URL] I am very flexible with my clients Thêm

$785 USD trong 3 ngày
(19 Nhận xét)
3.9
AdhirajDesigner

Greetings, I have read your project post Design the fashion company profile with great interest and excited to work on it. Link to my portfolio: https://www.freelancer.com/u/AdhirajDesigner I'm interested to hear mo Thêm

$750 USD trong 1 ngày
(17 Nhận xét)
4.0
flixstudioz

Hello, This is Rajesh (Graphic Designer) I can help you with your 12-16 fashion garment company pages project. I'm an expert Designer with over 7 years experience dealing with Graphic Designs. I can assist you in thi Thêm

$750 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
3.0
GraphicGame

Greetings, I'm Interested in your Design the fashion company profile project. I can assure that you will get the best quality design. Here is the link of my portfolio: https://www.freelancer.com/u/GraphicGame For any q Thêm

$750 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
3.5
(0 Nhận xét)
0.0
thithi95

chào bạn, mình là designer có 5 năm kinh nghiệm. mình có thể thiết kế profile cho công ty thời trang của bạn 1 cách trẻ trung và chuyên nghiệp, hiện đại. rất mong được hợp tác 0387914620 xin cám ơn

$1125 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
HungBill

Rất vui nếu có cơ hội hợp tác với bạn. Tôi sẽ hoàn thành đúng time với những dự kiến được đề xuất. Hy vọng chúng ta có cơ hội gặp nhau.

$1300 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0