Đang Thực Hiện

Brookside landscape logo

I need a pear. It has to look like the apple logo. But of course, the pear version. Inside of it, I want a simple tree inside of it. Faded. Its just black and white.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: white black tree, tree black, black tree, tree logo, Landscape, pine tree simple logo, logo apple, inside logo, apple logo, logo landscape business, graphic tree simple, landscape logo, morse code tree simple, apple look logo, logo tree, look inside logo, logo illustrator white black, logo pear, need tree logo, pear logo, christmas tree logo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Suffield, United States

Mã Dự Án: #4546615

1 freelancer đang chào giá trung bình $5 cho công việc này

filalizakariae

Hired by the Employer

$5 USD / giờ
(4 Đánh Giá)
3.5