React.js Cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a React.js Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Front-End Dashboard using ReactJS NodeJS Diagram Task Tree WebApp Objective: Create a Front-End Dashboard WebApp that presents a Workflow Diagram with a Task Tree View Each Node is represented by the following structure in JSON Format: Hierarchy: Project > Objectives > Teams > Tasks > TaskProgress | Users > UserProgress An Project can have many Objectives A Objective can have many Teams A Team can have many Tasks 2 or more Teams can have t... 1 CSS, Javascript, JSON, node.js, React.js Oct 18, 2017 Oct 18, 201727n 6g ₫22727273
Upgrade a small Javascript app I need to update the open source project Circuit Sandbox ([url removed, login to view]) to ES6 standard. The whole [url removed, login to view] library needs to be rewritten in ES6 and distributed on small [url removed, login to view] components. The final product is a demo [url removed, login to view] app (using create-react-app template [url removed, login to view]) that shows the full functiona... 1 Javascript, React.js, Web Development Oct 12, 2017 Oct 12, 20176n 2g ₫11363636
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »